Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
FORSONING PÅ VERDISEMINARET
FORSONING PÅ VERDISEMINARET

( 24.10.14) Det er klart for det trettande Verdiseminaret på rad på Vinjehuset.Tema i år er Forsoning. Utan forsoning stoppar mykje opp. Forsoning kan bli ei bru mellom det som skulle vera og det som er.

[Les meir]


NY BISKOP
NY BISKOP

( 11.12.12) Sist veke fekk Agder og Telemark ny biskop. Sten Reinertsen (52) overtek bispekåpa etter Olav Skjevesland. Sundag 27.januar 2013 vert han vigsla i Kristiansand Domkyrkje.

[Les meir]


NY REKORD TIL KIRKENS NØDHJELO
NY REKORD TIL KIRKENS NØDHJELO

(12.04.14) Fasteaksjoneni Vest-Telemark er over. 268 000 vert sendt til Kirkens Nødhjelp i Oslo. Takka vera fantatisk innsats av konfirmantar, foreldre og sokneråd.

[Les meir]


BEIN Å GÅ PÅ
BEIN Å GÅ PÅ

( 12.11.12) Sundag var det Diakonens Dag i Tokke. Seksti menneske møtte opp på Kulturhuset. Konfirmmantane var sentrale i gudstenesta.

[Les meir]


VERDSDAG I TREUNGEN
VERDSDAG I TREUNGEN

( 25.10.12) Det er lang tradisjon for å markere Vedrsdagen for psykisk helse i Nissedal.Her har det vore mange spennande tema og folk. I år var ikkje noko unnantak. Frå Rjukan kom Kine Aune for å fortelja om gledea ved å vera pilegrim.

[Les meir]


OVER OG OUT
OVER OG OUT

( 26.09.12) I samband med bokprosjektet " Med andre ord i " 2009 vart det løyvd pengar til diakonikurs kring i land. Tretti tusen kroner var løyving.No er pengane brukt opp.

[Les meir]


PÅ STUDIETUR TIL ISRAEL OG PALISTINA
PÅ STUDIETUR TIL ISRAEL OG PALISTINA

( 21.10.12)Det har vore eit variera program under Kirkens Nødhjelp sin studietur til Isral og Palistina.Me tok ein liten prat med Roald Guttomsen, regionskonsult for KN i Agder og Telemark.

[Les meir]


FEST OG BOT
FEST OG BOT

( 27.10.12)FEST PÅ BOTS – OG BØNEDAGEN Bots- og bønedagen er vel ikkje akkurat kjent som nokon festdag i Kyrkjeåret. Men Diakoniens Dag for Vinje og Nesland vart likevel rett så triveleg. 28 menneske var samla. Her såg ein folk frå Rauland og Dalen, fem konfirmantar vart presentert og fekk Bibel.

[Les meir]


TI ÅR MED SÆRE SEMINAR
TI ÅR MED SÆRE SEMINAR

(4.10.139 Sidan 2004 (4.10.13) Sidan 2004 har Diakonatet i Vest-Telemark arrangert verdiseminar med tilskot frå Vinje kommune sitt kulturårshjul. Tema har vore vidfemnande, men det har vore eit mål å lyfte fram saker som ikkje andre tek opp

[Les meir]


BISKOPEN INNSETT I KLEIVGREND
BISKOPEN INNSETT I KLEIVGREND

( 27.02.1) Ein månad etter bispeinnsettinga i Kristiandsand, venta nok ei innsetting for Stein Reinertsen(53). - No kjenner eg meg rettleg innsett, sa den nye biskopen etter nokre timer i Skogsleiren i Fyresdal.

[Les meir]


GOD JOL OG GODT NYTTÅR!
GOD JOL OG GODT NYTTÅR!

( 24.12.13) Vår tidsrekning startar med at Jesus vart født. Håpet kom til jorda på joleaftan.Guds Sonen kom og tok på seg våre klede. Våre sko, han veit kvar dei trykkjer.Gud veit kven vi me er og elskar oss.

[Les meir]


VIL NÅ 300
VIL NÅ 300

(19.02.13) Prostidiakonen prøver seg på Facebook om dagen. Eit teneleg verkty på mange vis. Resten av diakonstanden i bispedømme er og på gli.

[Les meir]


FRED VERE MED DYKK - OG GOD JUL
FRED VERE MED DYKK - OG GOD JUL

( 23.12.12)Det kjem ei spesiell julesteming under innsynging av jula i Skogsleirlavoen i Fyresdal

[Les meir]


SORGGRUPPER PÅ NETTET
SORGGRUPPER PÅ NETTET

(11.11.11) Gjennom Senter for Krisepsykologi i Bergen alle norske kommunar blitt bedne om om å registrerere sitt sorggruppetilbod. Tilbodet om " Leva- Vidare grupper er å finne i denne databasen.

[Les meir]


GAV MØTEGODTGJERSLA TIL KIRKENS NØDHJELP
GAV MØTEGODTGJERSLA TIL KIRKENS NØDHJELP

Konfirmantane i Eidsborg, Mo og Skafså skaffa gode ekstrainntekter til årets Fasteaksjon, då dei troppa opp på kommunestyret i Tokke med bøsser.

[Les meir]


DIAKONAL FEIRING  PÅ GRUNGOM
DIAKONAL FEIRING PÅ GRUNGOM

( 21.05.12) Diakoniutval i Grunge gjer ein kjempeflott jobb med sine Eldretreff på Grungom. Sist gong var det stor feiring.

[Les meir]


GÅ UT !
GÅ UT !

( 24.09.12) Sundag var det noko for kropp og sjel i Skafså kyrkje. Misjonsdagen starta med ei pilrgrimsvandrings langs Gamleveg mot Sing-Sing i Skafså.

[Les meir]


FENGSLA PÅ KVITSUND
FENGSLA PÅ KVITSUND

(8.03.12) Det er blitt tradisjon at innsette frå skogsleiren i Fyresdal, møter tredje klasse ved Kvitsund Gymnas. Igår fekk elevane eu nært møte med to reflekterte fanger.

[Les meir]


EI RAUD HENDING
EI RAUD HENDING

( 22.07.12)I dag er det eitt år sidan terroråtaket i Oslo og på Utøya.Hendinga har vore med på og forandre landet vårt. Idag tenker me spesielt på alle som saknar nokon av sine.

[Les meir]


GODT NYTTÅR!
GODT NYTTÅR!

( 31.12.11) Det er tid for å takke. Takke for alt godt gjennom året. Takke fordi julenatta gav oss ei Frelsarbarn.Takke for alt godt samarbeid, alle treff og hjelpsame hender. Alt dette som er ei ein del av Guds andelet i verda.

[Les meir]


VIKTIGE VERDISSAMTALER
VIKTIGE VERDISSAMTALER

( 30.01.12)Denne helga har det vore bispevisitas i Vinje/Nesland og Grunge. Biskopen har hatt eit imponerande program. Me er glade for at han noko ein gong ville vere med på Verdiseminaret, - på sin siste visitas som biskop.

[Les meir]


Å LEVA VIDARE - PÅ DALEN
Å LEVA VIDARE - PÅ DALEN

( 6.04.12)Tradisjonen tru er det diakonisamling for Vest-Telemark fyrste sundagen etter påske.I år er det det Tokke som er vertskap, og staden er Kulturhuset på Dalen sundag 15.april 2012 kl.17

[Les meir]


FORELDREANSVAR
FORELDREANSVAR

( 23.01.12) Laurdag er det klart for nytt Verdiseminar. Tema i år er: "Foreldreansvar og unges val." Seminartet er opent for alle, det er inga påmelding og berre og møte opp. Laurdag 28.januar 2012 kl.11-14 på Vinjehuset.

[Les meir]


Å VÅGE VAL
Å VÅGE VAL

( 28.10.11) Sidan 2004 har Diakonatet og Vinje kommune arrangert Verdiseminar. Årets vri var eit Verdisemar for ungdom. Alle ungdomskulane samla seg på Vinjehuset for bli utfordra til å velje rett.

[Les meir]


RAULAND BEST PÅ KVITSUND
RAULAND BEST PÅ KVITSUND

( 14.11.11) Rauland vann fotballfinalen mot Dalen under laurdagens turneringskveld på Kvitsund.

[Les meir]


KAMPEN FOR RETTFERD
KAMPEN FOR RETTFERD

( 23.2.11) I den nye Diakoniplanen for kyrkja frå 2007 heiter eit av fire arbeidsområder: Kampen for rettferd. Kanskje var det ein liten variant av denne kampen som kom fram under Snøformingsgudstenea i Åmot sist sundag. Diskusjon har det i alle fall vorte etterpå.

[Les meir]


NOKON SOM TRENG NOKO EKSTRA ?
NOKON SOM TRENG NOKO EKSTRA ?

(28.11.11)Det er adventstid. Julehandelen har byrja. Men somme uroar seg for korleis dei skal få pengane til å strekke til. Diakonatet førbur den årvisse utdelinga av matkasser, og treng hjelp til å finne nokon som kan ha glede av noko ekstra godt til jul.

[Les meir]


ALT I EITT
ALT I EITT

( 1.04.11)Påske er kyrkjetid. Men det er ikkje alltid like lett å for turistane å finne ut kor det er gudstenester. No er det problemet løyst. Gjennom eit samarbeid mellom prost, prostidiakon og kyrkjeverjene i Vest-Telemark er alle påaskas messser å finne i heftet " Påska 2011 i Vest-Telemark prosti."

[Les meir]


ME ER SÅ FÅ
ME ER SÅ FÅ

( 23.07.11)Fredag 22.juli 2011 miste me noko grunnleggande her i landet: Tryggleiken og mange gode menneske. Også Vest-Telemark og Tokke er råka.

[Les meir]


NÅR VEIT DU AT DU VEL RETT?
NÅR VEIT DU AT DU VEL RETT?

( 24.10.11) Torsdag denne veka er det klart for det aller fyrste Verdiseminar for ungdom i Vinje. Sidan 2004 har Diakonatet og Vinje kommune samarbeidd om årleg Verdiseminar, og no er tida inne for å lage ei seminar berre for ungdomskulane i kommunen.

[Les meir]


FASTEAKSJONEN IGANG
FASTEAKSJONEN IGANG

( 14.03.11) Kirkens Nødhjelps fasteaksjon starta opp i Fyresdal sundag kveld. Nesten hundre menneske var samla til Jonny Cash-messe i Moland kyrkje. Ved utgangen var ein møtt av Kirkens Nødhjelp-bøsser.

[Les meir]


MED ANDRE ORD ; NYTT OPPLAG
MED ANDRE ORD ; NYTT OPPLAG

( 14.09.10) Diakoniboka "Med Andre Ord" er ein liten sukses. Det er kome mange attendemeldingar om at ho fungerer som ein god inspirasjon til diakoni.

[Les meir]


SPALTEJUBILEUM
SPALTEJUBILEUM

( 10.03.10) I desse dagar er det 25 år sidan Diakonispalta i Vest-Telemark Blad dukka opp. Diakonien i Vest-Telemark hadde ikkje vore den same utan denne spalta. Det er det grunn til å feire!

[Les meir]


TRE SAMLA
TRE SAMLA

( 19.12.10) Utafor Skafså-kyrkja vart det tent fire faklar i kveld. Tidlegare i veka vart det vteke initiativ for å be bøner for klima utafor norske kyrkjer. Tre stykk kom. Det heldt godt i følge Bibelen.

[Les meir]


FENGSLANDE KURS
FENGSLANDE KURS

( 23.09.10) Seksten mannfolk trengde seg saman i tv-brakka i skogsleiren i Fyresdal for å bli betre å snakke med. Frå Kirkens Sos i Telemark fekk dei innsette ti konkrete råd for korleis ein kan bli ein god samtalepartner denne veka.

[Les meir]


BLEI INFORMERT OM VEST-TELEMARK MODELLEN
BLEI INFORMERT OM VEST-TELEMARK MODELLEN

( 5.1.11) Kyrkjeminister Rigmor Aasrud valte å starte det nye året i Telemark. I dag vitja ho Sauherad. Fyrste var det andakt på Bygdeheimen, før turen gjekk til Nes kyrkje og samtale om diakoni.

[Les meir]


VIL HØYRE OM VEST-TELEMARK MODELLEN
VIL HØYRE OM VEST-TELEMARK MODELLEN

( 26.12.12) Det lovar godt, når det fyrste kyrkje - og fornyingsminister Rigmor Aasrud gjer på det nye året er å sette seg i i diakonien i Vest-Telemark. Onsdag 5.kjem ministeren til Telemark.

[Les meir]


BØN FOR KLIMA
BØN FOR KLIMA

(15.12.10)Sundag 19.desember 2010 vert folk oppmoda til å dra til sitt lokale gudshus, tenne ei lys og be for klima kl.20. Oppmodinga kjem frå diakonane i Vest-Telemark og Sauherad.Liturgi og opplegg finn ein her.

[Les meir]


DET GODE SEMINAR
DET GODE SEMINAR

( 26.11.10)Seksti menneske kom for å ta del i samtale om Det Gode Liv I Vest-Telemark - fleip eller fakta? på Vinje huset denne veka. Sidan 2004 har Diakonatet i Vest-Telemark og Vinje kommune arrangert Verdiseminar . Tema er ulike, men det har vore eit mål å lyfte fram saker som ikkje andre opp.

[Les meir]


VIKTIG MARKERING
VIKTIG MARKERING

( 29.09.10)Ein er gode til å markere Verdsdagen for psykisk helse i Nissedal. For to år sidan var det HKH Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit. I år inspirerte Ole Paus folk til ettertanke og handling.

[Les meir]


GJER VEST-TELEMARK TIL EIN BETRE STAD
GJER VEST-TELEMARK TIL EIN BETRE STAD

( 13.01.10) Sundag var det 25 år sidan Vest-Telemarks fyrste prostidiakon vart vigsla. Staden var Nissedal kyrkje, diakonen Per Emanuelsen og handlinga vart leia av biskop Halvor Bergan. 25 års jubileet var grundig feira og Vest-Telemark Blad skriv dette:

[Les meir]


DET GODE LIV I VEST-TELEMARK ?
DET GODE LIV I VEST-TELEMARK ?

(25.10.10)Programmet for Verdiseminar 2010 er klart.Tema er: " Det gode liv i Vest-Telemark - fleip eller fakta? Staden er Vinjehuset onsdag 24 november 2010 kl.10-14.

[Les meir]


SMÅ FEILSTEG KAN FÅ STORE FØLGJER
SMÅ FEILSTEG KAN FÅ STORE FØLGJER

( 18.03.09) I Kleivgrend i Fyresdal ligg det eit fengsel med 28 innsette.Sist veke var sju av dei innsette med på konfirmantundervinsning i Moland kyrkje. Det vart ein spennande kveld.

[Les meir]


STOR VERDI
STOR VERDI

( 26.10.09 )Desse seminara har stor verdi, sa ordførar Arne Vinje når han opna årets verdiseminar. – Her kan ei ta fram tema som ikkje så ofte vert snakka om i det offentlege ordskifte. Tema har gjerne dreidd seg om litt usynleg grupper: Folk som på ein eller anna måte lir under alkoholmisbruk, innvandrarar og flyktningar som under fjorårets seminar. I år handlar det om demens og forvirring, sa ordføraren som har opna og vore med på verdiseminara sidan starten i 2004.

[Les meir]


TI PROSENT OPP FOR KIRKENS NØDHJELP
TI PROSENT OPP FOR KIRKENS NØDHJELP

( 24.03.10) Grov oppteljinga etter gårsdagens Kirkens Nødhjelp-aksjoner er over. Resultatet syner ei auke på vel ti prosent frå Vest-Telemark distrikt.Alt i alt kom det inn 256 000 og vel 150 menneske var engasjert i aksjonen.

[Les meir]


VERDIAR I OKTOBER
VERDIAR I OKTOBER

( 15.09.09) Også i år set prostidiakonatet i Vest-Telemark verdiar på dagsorden. Nestekjærleik og menneskeverd står på plakaten i år. På Fn-dagen er det tid for nytt Verdiseminar.

[Les meir]


BOKLANSERINGA OVER
BOKLANSERINGA OVER

( 2.09.09) Måndag var det lansering av inspirasjonsboka Med Andre Ord på Waldenstrøm i Kviteseid. Mediadekninga var god. Vest Telemark Blad, Vårt Land og TA. Seinare gjorde NRk eit lite opptak om boka. Varden har hatt førehandsdekning av boka.

[Les meir]


RESULTATA FRÅ FASTEAKSJONEN
RESULTATA FRÅ FASTEAKSJONEN

( 1.04.09)Klimasksjonen "Sos frå sør" slo godt an i Vest-Telemark. No er resultata frå innsamlinga klare. Hundre og femti konfirmantar gjekk, banka på dører og takka for gåvene.

[Les meir]


SOLIDARITET GJENNOM SONG
SOLIDARITET GJENNOM SONG

( 22.01.10) Barne- og ungdomskoret Tusen Stjerner frå Tokke vart gripne av jordskjelvbileta frå Haiti. Helst ville dei å reist ned for å hjelpe. Men når dei ikkje kunne det, bestemte dei seg for å gjer det dei kan best: synge.

[Les meir]


IMPONERANDE AKTIVITET I KVITESEID
IMPONERANDE AKTIVITET I KVITESEID

( 27.02.09) Det er eit imponerande arbeid som vert av kyrkjelydane i Kviteseid. Denne veka hadde staben og sokneråd sitt årleg samrådingsmøte.Her rapportera sokneråda og dei ulike tilsette om stoda.

[Les meir]


ALT ME HAR!
ALT ME HAR!

(6.03.09) Denne veka var sokneråda i vest-Telemark samla til diakoniplankurs i regi av prost og prostidiakon. - Dette var triveleg", let det etter samlinga. - Og tenk at me har så mykje diakoni, sa ein annan.No går prossen vidare i sokneråda, og målet er at alle har ferdige diakoniplanar til sommaren.

[Les meir]


GODT FOR HJARTA
GODT FOR HJARTA

( 1.02.10) Solidaritskonserten for Haiti på Fleirbrukshuset i Treungen samla neste hundre menneske. Det blei ein triveleg komsert. Varriert på alle måtar. Visesong og køntrimusikk på mange vis.

[Les meir]


MANGE LYDDE MESSE I ÅMOT
MANGE LYDDE MESSE I ÅMOT

( 17.02.09) Sidan 2003 har kyrkja vore ein aktiv medspelar under Snøformingsfestivalen. Kyrkja har vore med det ho kan best. Nemleg gudsteneste og kyrkjegang.

[Les meir]


GODT Å MØTAST
GODT Å MØTAST

( 11.12.08) Denne veka var det igjen klart for julebordet for diakonane i Vest- og Midt-Telemark. Samlinga vart halde for andre gong, og festlyden var samde om at det alt er blitt ein god tradisjon.Waldenstrøm kafe i Kviteseid sytte for god mat.

[Les meir]


JOL I SKOGEN
JOL I SKOGEN

( 23.12.08) - Det vert ikkje ordentleg jol før eg har fått denne stunda i skogsleirlavoen,seier inspektøren i Arendal Fengsel Thor Brekke.I går kveld var det igjen klart for den årlege joleavslutninga i skogsleiren i Fyresdal.

[Les meir]


NOK EIN NY-I-TOKKE-KVELD
NOK EIN NY-I-TOKKE-KVELD

( 24.04.09) I Tokke har kommunen og kyrkja eit samarbeid om å lage kveldar for nyinnflytta til Tokke. Denne veka vart det arrangert nok ein kveld.Målet er ved sida av og samlast, og bli litt kjent på ulike stader i kommunen.

[Les meir]


KLART FOR NYE LEVA-VIDARE GRUPPER
KLART FOR NYE LEVA-VIDARE GRUPPER

( 3.11.08)" No kastar ikkje gravstøtta skugge lengre, " var det ei som sa som etter ei Leva-Vidaregruppe. Påmelding og informasjon om gruppene her.

[Les meir]


I KVELDSBØNA
I KVELDSBØNA

(5.05.09)I desse dagar slepp russen laus etter tolv års skulegang.Feiringa merkast. Russebilar blæs og tutar, og ungane strøymer til for å få russekort.Så langt har dette lite med diakoni og gjere?

[Les meir]


DØGNA I HUNDRE
DØGNA I HUNDRE

( 8.02.10) Nesten hundre ungdomar frå Edland i vest til Seljord og Bø strøymde til Kvitsund i helga for turneringar og "døgning".Men ungdomane var ikkje trøttare enn at dei gav over tretten hundre kroner til Haiti og Kirkens Nødhjelp.

[Les meir]


PROSTIDIAKONI I P2-PROGRAM
PROSTIDIAKONI I P2-PROGRAM

( 30.10.09) Sist sundag handla programmet På Livet Laus på P2 om det å arbeide som diakon Vest-Telemark. Programmet er laga Kirst Kraft. Fyrstkommande laurdag kl.17.03 er det reprise.

[Les meir]


VELLUKKA KONFIRMANTTREFF PÅ DALEN
VELLUKKA KONFIRMANTTREFF PÅ DALEN

( 20.10.08) Konfirmantar frå Vinje, Rauland, Fyresdal og Tokke hadde ein felles dag på Dalen denne helga. Undervisning, turneringar og gudsteneste var noko av innhaldet.

[Les meir]


FJELLKYRKJA VIGSLA
FJELLKYRKJA VIGSLA

( 22.06.09) Det var ein høgtidsdag på Skafsåheia sist sundag.Den nye fjellkyrkja vart vigsla.

[Les meir]


BOKKSLEPP PÅ IKO
BOKKSLEPP PÅ IKO

( 8.10.09)Etter den lokale lanseringa på Waldenstrøm i august, var no turen komen til Oslo-lanseringa. Saman med seks-sju andre titlar vart Med Andre Ord presentert på IKo-huset ved St.Hanshaugen onsdagen i haustferien.Forlaget melder at boka til no har selt fem hundre ekspemplar.

[Les meir]


BA FOR BISKOPEN
BA FOR BISKOPEN

( 22.03.09)Kvar gudsteneste vert det bedt for biskopen. Men denne sundagen var bøna for biskopen meir inderleg enn vanleg. Bakgrunnen er at Anne Kathrine Skjevesland,kona til biskopen, døydde natt til laurdag.

[Les meir]


GRATULERE SOLVEIG ABELONE
GRATULERE SOLVEIG ABELONE

( 9.12.09) No er årets kyrkjeval ferdig.Det syner seg at Vest-Telemark er godt representert i Bispedømmerådet for 2010-12. Frå Fyresdal kjem Solveig Abelone Midtgarden, og Nissedal sender Ingebjørg Nordbø. I Diakonatet er me ekstra stiolte over valet av Solveig Abelone Midtgarden. Ho har i fleire periodar vore med i styret for Diakonatet.

[Les meir]


EI LITE STYKKE KYRKJESOGE
EI LITE STYKKE KYRKJESOGE

( 7.01.10) Sundag er det 25 år sidan vigslinga av landets fyrste prostidiakon. Dette vert markert under Diakoniens Dag i Nissedal kyrkje.

[Les meir]


TENN LYS FOR MILJØET
TENN LYS FOR MILJØET

( 16.12.09) Sundag den 20.12.09 vert alle vest-telemarkingar oppmoda om å ta seg til si næraste kyrkje for tenne eit lys og be ei bøn for miljøet.Still opp ved kyrkja di kl.20

[Les meir]


MANGE PÅ VERDISEMINAR
MANGE PÅ VERDISEMINAR

( 27.10.08) Verdisminaret på Vinjehuset på sjølve FN-dagen vart velukka. Førti menneske fekk høyre fagleg gode innlegg om islam og Somalia. Samstundes sterke historiar om utfordrande integrering. Seminaret var fyrste post på flyktningjubilet i Vinje.

[Les meir]


SAMERITANSPEL I FYRESDAL
SAMERITANSPEL I FYRESDAL

( 13.02.09) Kvart år har Vest-Telemark konfirmantane undervisning med praktisk-diakonale øvingar. Til no har konfirmantane i Tokke, Nissedal og Vinje vore gjennom diakonibiten av konfirmantida. Denne veka var turen kome til Fyresdal.

[Les meir]


MED ANDRE ORD BOKLANSERING
MED ANDRE ORD BOKLANSERING

(31.08.09) I dag er det stor festivitas på Waldenstrøm kl.11. Det er tid for boklansering av Med Andre Ord- ei inspirasjonsbok i diakoni. Hit kjem forfattarane Erikstein og Solbu, gjerne nokre pressefolk og biskop Olav Skjevesland.

[Les meir]


NY MØTESTAD PÅ DALEN
NY MØTESTAD PÅ DALEN

( 28.10.08) Soknehuset på Dalen er den nye møtestaden for folk med litt ekstra tid. Tysdag vart MIA-prosjektet opna høgtideleg av Olaug Skau frå Nav. Møtestaden er eit breitt samarbeid mellom psykiatri, Nav, Mental Helse, Vi-To Kompetanse og diakonien.

[Les meir]


MANGE PÅ FØREMIDDAGSTREFF
MANGE PÅ FØREMIDDAGSTREFF

( 27.11.08) Denne veka var det juleavslutning for føremiddagstreffa på Misjonshuset i Kvitesid. Seksti- sytti menneske var samla kring gode grauttallerknar. Ellers var det song,andakt og åresal.

[Les meir]


SKJEVESLAND VIL HA FLEIRE PROSTIDIAKONAR
SKJEVESLAND VIL HA FLEIRE PROSTIDIAKONAR

(18.11.07)Under kyrkjemøtet på Øyer tok biskop Olav Skjevesland opp trongen for fleire diakonstillingar i den norske kyrkje. Spesielt ville han legge inn eit godt ord for fleire prostidiakonar.

[Les meir]


ALKOHOLDRØFTING ETTER DIAKONI-INITIATIV

(7.12.07)Vest-Telemark Tinget tek neste veke opp ei drøfting om samkøyring av alkoholpolitiske retningsliner i Vest-Telemark. Initiativet til denne drøftinga kjem frå Prostidiakonatet.

[Les meir]


GOD JOL OG GODT NYTT ÅR!
GOD JOL OG GODT NYTT ÅR!

(24.12.07) Det er tid for å ønskje god jol og godt nyttår.Og samstundes takk for alt godt samarbeid i 2007.

[Les meir]


PRESSEKLIPP
PRESSEKLIPP

Vest-Telemark Blad fortel at Waldenstrøm kafe i Kviteseid vert lagt ned frå 1.juni 2008. Så får ein håpe at dette ikkje skuldast at Inge Waldenstrøm og damene bak disken fekk Diakoniprisen for Vest Telemark for 2004.

[Les meir]


FRÅ DRAUM TIL RØYNDOM
FRÅ DRAUM TIL RØYNDOM

(14.01.08)Tema for årets Fasteaksjon er: Frå draum til røyndom. Dør-til-dør innsamlinga den 11.mars 2008 handlar om å skaffe pengar til å hjelpe barn og unge med krigs og terrortraumar.I 2007 kom det inn 220 000 frå Vest-Telemark.

[Les meir]


KVELD FOR NYINNFLYTTA
KVELD FOR NYINNFLYTTA

(17.01.08)Det er nokre års tradisjon for at kyrkja og kommunen i Tokke bed inn til bli-kjent-kveld.

[Les meir]


DIAKONI-INFO TIL KYRJEVERJENE
DIAKONI-INFO TIL KYRJEVERJENE

(23.01.08)Det er stor aktivitet knytt til den nye Diakoniplanen. Kyrkjeverjene i Vest-Telemark har alt byrja å sjå på den nye planen som vart vedteken på haustens kyrkjemøte.

[Les meir]


VINJE ORDFØRAREN VERDSET KYRKJESAMARBEID
VINJE ORDFØRAREN VERDSET KYRKJESAMARBEID

(4.02.08) Me har fått lov å klyppe i ordførar Arne Vinje sin artikkel i boka ”Kyrkje –og lokalsamfunn." Boka vert sendt som informasjon til alle landets kommunestyre-representantar, og utgjevar er KA.

[Les meir]


MANGE PÅ SNØGUDSTENESTA
MANGE PÅ SNØGUDSTENESTA

(18.02.08) Det har blitt tradisjon med gudsteneste under Snoformingsfestivalen i Vinje.Sundag var det mange som lydde messe på Hotelltomta i Åmot.

[Les meir]


FAGDAG FOR VEST-TELEMARK PROSTI
FAGDAG FOR VEST-TELEMARK PROSTI

(14.02.08) Ola og Gunhild Tveitgrendlia frå Tveitgrendi i Kviteseid dukka opp på fagdagen, og kom med mange innspel på kyrkjedrift.

[Les meir]


OVF- MIDLAR TIL DIAKONATET
OVF- MIDLAR TIL DIAKONATET

(15.02.08) Av 3,5 millionane som vart delte ut frå Opplysningsvesnets Fond til kyrkjelege tiltak denne gongen, hamna 100 000 hjå Prostidiakonatet.

[Les meir]


AVSPARK FOR FASTEAKSJONEN
AVSPARK FOR FASTEAKSJONEN

(29.02.08) Torsdag kveld var det avspark for Fasteaksjonen i Vest-Telemark.Prest og inspirator Per Anders Nordengen snakka om tema for årets aksjon " Frå draum til røyndom". "Frå draum til røyndom."

[Les meir]


DIAKONIENS DAG I TREUNGEN
DIAKONIENS DAG I TREUNGEN

(2.03.08) Det er lange tradisjonar for Diakoniens Dag i kyrkjelydane i Nissedal.Denne gongen var turen kome til Treungen på ein fin nysnøkledd vinterdag.

[Les meir]


KONSERTAR FOR KIRKENS NØDHJELP
KONSERTAR FOR KIRKENS NØDHJELP

( 3.03.08) I desse dagar vert Fasteaksjonen " Frå draum til røyndom" den 11.mars førbudd kring i kyrkjelydane i Vest-Telemark. Sokneråda i Tokke og soknerådet for Vinje/Nesland lagar kvar sin solidaritetskonsert.

[Les meir]


VEST-TELEMARK KONFIRMANTANE SAMLA
VEST-TELEMARK KONFIRMANTANE SAMLA

( 8.03.08) Laurdag var det mykje liv på Vinjehuset. Nær åtti konfirmantar frå Nissedal, Tokke, Vinje og Fyresdal kom saman til forballturnering og informasjon om Fasteaksjonen.

[Les meir]


FYLTE KOMMUNEHUSET
FYLTE KOMMUNEHUSET

(10.03.08)Vel åtti menneske kom til dugnadskonserten på Kommunehuset på Dalen sundag. Høve var den store Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp som vert avslutta med dør-til-dør-innsamlinga tysdag 11.mars

[Les meir]


249000 TIL FASTEAKSJONEN
249000 TIL FASTEAKSJONEN

( 12.03.08) Fasteaksjonen er over for denne gongen. Det er eit imponerande apparat som skal for å gjennomføre aksjonen.Konfirmantar, sokneråd, tillsette gjeng saman i ein kjempedugnad.

[Les meir]


GAV MØTEGODTGJERSLA TIL FASTEAKSJONEN
GAV MØTEGODTGJERSLA TIL FASTEAKSJONEN

(17.03.08) Medan KN-bøssene vart innleverte rett på utsida av kommunstyresalen, vedtok Tokke kommunestyre å gjeva heile møtegodtgjerasla frå kommunstyret til årets Fasteaksjonen.

[Les meir]


FØDE PÅ MANGE VIS
FØDE PÅ MANGE VIS

(12.03.08) I Grunge kyrkje dekker dei langbord midt i kyrkja og innbed til gudstenste og mat i eitt.

[Les meir]


DIAKONISAMLINGAR PÅ OMGANG
DIAKONISAMLINGAR PÅ OMGANG

(14.02.08) Kvar einaste år sidan 1979 har Vest-Telemark hatt ei felles diakonisamling. Her kan ein lese kvar dei skal vere dei neste åra. Sundag 6. april 2008 er det Fyresdal som innbed til samling.

[Les meir]


NORGES HØGSTE KYRKJEKAFFI
NORGES HØGSTE KYRKJEKAFFI

(16.03.08) Palmesundagsmesse på Møsstrond samla full kyrkje. Og utafor kunne ein glede seg over strålande påskevær.

[Les meir]


NILS TORE ANDERSEN TIL FYRESDAL
NILS TORE ANDERSEN TIL FYRESDAL

(25.03.08) Om to veker er det diakonisamling for Vest-Telemark i Fyresdal. Ei storsamling for alle diakoniinteressera i distriktet. I år har me vore så heldig å få med kyrkjerådsleiar Nils Tore Andersen.

[Les meir]


KLARE TIL DIAKONISAMLING
KLARE TIL DIAKONISAMLING

(27.03.08) Diakoniutval, sokneråd og tilsette i Fyresdal er klare til diakonisamlinga sundag 6.april. Denne veka hadde dei sitt siste planleggingsmøte.

[Les meir]


HEIMESIDE SPØK
HEIMESIDE SPØK

( 1.04.08) Denne sto på sida 1.april."Den raud-grøne regjeringa har vedteke å løye pengar til eit Diakonisenter på Hovden-øya i Møsvatn. Her vil ein bruke den nedlagte skulen og kyrkja for å lage eit kompetansesenter for diakoniutvikling i bygde-Noreg. "

[Les meir]


STORT UNGDOMSARBEID
STORT UNGDOMSARBEID

(2.04.08) Det kristne ungdomsarbeidet er i vekst i Vest-Telemark. Mykje takka vera arbeidet som vert driven gjennom lagsdiakon Reidun Nødland og lagsteama ved Kvitsund Gymnas.

[Les meir]


DEN MISKUNNSAME SAMERITAN I KVITESEID
DEN MISKUNNSAME SAMERITAN I KVITESEID

(4.04.08) Konfirmantåret nærmar seg slutten i Vest-Telemark.Kviteseid-konfirmantane fekk denne veka eit lite innblikk i diakonien. Det gjekk valdsamt for seg.

[Les meir]


VEST-TELEMARK DIAKONI PÅ DIAKONHJEMMET
VEST-TELEMARK DIAKONI PÅ DIAKONHJEMMET

(9.04.08) Vest-Telemark modellen i diakoni, var mellom dei tema diakonistudentane ved Diakonhjemmet, Diakonova og diakonirådgjeverane vart leia inn i dene veka. Tema for fagdagen var elles "Diakonen som leiar.!

[Les meir]


SMUG -TREFF I OSLO
SMUG -TREFF I OSLO

(11.04.08) Nesten femti ambassadørar for Vest-Telemark inntok Smuget denne veka. Høvet var eit treff for utflytta vest-telemarkingar under leiing av bygdelivsmeklar Emilie Aspilin

[Les meir]


KVITSUND-NATT FOR NESTEN HUNDRE
KVITSUND-NATT FOR NESTEN HUNDRE

(19.04.08) Ei flott samlinga ungdom inntok Kvitsund natt til laurdag. Ungdom frå heile Vest-Telemark kom til turneringsnatt full av liv. Frå Edland, Åmot, Dalen, Høydalsmo, Treungen, Øyfjell, Seljord og Bø kom det ungdom.

[Les meir]


TOLV RUNDT BORDET I VRÅDALSKYRKJA
TOLV RUNDT BORDET I VRÅDALSKYRKJA

(29.04.08)Den siste Diakoniens Dag i dette halvåret var i Vrådal kyrkje sundag.Langt frå fullt, men det vart ei triveleg stund rundt kaffibordet i kyrkja.

[Les meir]


FYRSTE GUDSTENESTE I NYTT KULTURHUS
FYRSTE GUDSTENESTE I NYTT KULTURHUS

( 2.05.08) For nokre veker sidan vart det nye Kulturhuset på Dalen opna. Eit hus som inneheld mykje. No er òg huset teke i bruk som gudstenestestad. Årets fyrste mai messe samla nær femti menneske i den nye og fine storsalen.

[Les meir]


INKLUDERANDE PÅ WALDENSTRØM
INKLUDERANDE PÅ WALDENSTRØM

( 7.05.08) Karbonadesmørbrøda og Napoleonskaka smaka godt då prestar og diakonar var samla til til møte på Waldenstrøm kafe i Kviteseid. Høvet var ein studiedag om den nye Diakoniplanen.

[Les meir]


FØREBUINGSDAG TIL VAKSENLIVET
FØREBUINGSDAG TIL VAKSENLIVET

( 13.05.08) I Nissedal er det tradisjon for at tiandeklassingane samlast på Fjone for å ha ein førbuingsdag før dei reiser ut på skular.Dagen var organisert i eit samarbeid mellom psykiatrien og Ungdomsskulen i Treungen.

[Les meir]


PRESTEPRAKSIS PÅ HELSESENTERET
PRESTEPRAKSIS PÅ HELSESENTERET

( 27.05.08)For fyrste gong i Vest-Telemark får ein teologistudent sin institusjonspraksis her. Jarle Bryne går frå vikarprest-teneste i Kviteseid til studentpraksis på Helsesenteret på Dalen denne veka.

[Les meir]


BOKPERMISJON I SEPTEMBER
BOKPERMISJON I SEPTEMBER

(4.06.08) Takka vera støtte frå Prostidiakonatet og Diakonforbundet er det lagt til rettte for at prostidiakonen får fem vekers skrivepermisjon frå fyrste september 2008.

[Les meir]


KVARDAGSMESSE I SKOGSLEIREN
KVARDAGSMESSE I SKOGSLEIREN

(9.06.08) Sidan 1986 har det vore ytt diakonale tenester til skogsleiren i Fyresdal. Men det måtte ein teologisk student før dei innsettte fekk tilbod om ei nattverdmesse i skogsleirlavoen.

[Les meir]


KVITSUND FÅR SKULEDIAKON
KVITSUND FÅR SKULEDIAKON

( 25.06.08)Det er framlesis vekst og utvikling i diakonstillingar i Vest-Telemark. Det siste er at Kvitsund får skulediakon. Frå hausten byrjar Anne Asprusten som skulediakon ved Kvitsund Gymnas.

[Les meir]


INNSIKT-UTSYN- VIDSYN.
INNSIKT-UTSYN- VIDSYN.

( 21.07.08) Årets verdiseminar byrjar å ta form. Dette er femte gongen Diakonatet og Vinje kommune samarbeider om slike verdiseminar.Tidlegare tema har vore miljø, rus, frivillig arbeid og vest-telemark verdiar.

[Les meir]


BOKPERMISJONEN ER IGANG
BOKPERMISJONEN ER IGANG

( 8.09.08) Sist måndag starta eg ein femvekers studiepermisjon. Saman med Sauheraddiakon Ivar Solbu(bilde) er målet å lage ei praktisk diakonibok knytt opp mot den nye Diakoniplanen

[Les meir]


EIN PÅMELDT TIL VERDISEMINARET
EIN PÅMELDT TIL VERDISEMINARET

( 14.10.08) Å skipe Verdiseminar har etterkvart vorte eit årleg samarbeid mellom Prostidiakonatet og Vinje kommune. Det femte Verdiseminaret vert halde på Vinjehuset på Fn-dagen. Til no er ein påmeldt , så her er det framleis god plass.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no