Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
POPULÆR PRISVINNAR
POPULÆR PRISVINNAR

(15.04.12) Gunstein Seltveit er den siste på lista over diakoniprisvinnarar i Vest-Telemark.Sundag kveld vart han kalla fram av styreleiar i diakonatet Oscar J. Garnes for å motta ein liten pengesum og engle-diplomet.

[Les meir]


TRENG DIAKONIPRISKANDIDATAR
TRENG DIAKONIPRISKANDIDATAR

( 6.12.11) Sidan 1979 har ein hatt eit felles diakonisamling for Vest-Telemark. Det var på ei av desse samlingane arbeidet med Prostidiakonstillinga starta.Dei seinare år har tradisjonen òg vore fyrste sundag etter påske. Neste år vert Diakonisamlinga på Kulturhuset på Dalen sundag 15.04.12

[Les meir]


MARTA I FARTA
MARTA I FARTA

( 10.04.11) Ei fullsett Treungen kyrkje reiste seg og klappa for Marta Tveit då ho fekk Diakoniprisen for 2011.Utdlinga av Diakoniprisen var eit høgdepunkt under årets Diakonisamling.

[Les meir]


KOM MED FRAMLEGG
KOM MED FRAMLEGG

( 1.03.10 ) Det har alt byrja å kome framlegg på kandidatar til årets Diakonipris. I fjor var det barne - og ungdomskoret Tusen Stjerner frå Tokke som fekk oppmuntringa. Sidan 1994 har Prostidiakonatet i Vest-Telemark delt ut Diakoniprisen for Vest-Telemark. Frist for innsending av grunngjevne framlegg er 22.mars 2010. Under finn ein retningsliner og tidlegare prisvinnarane.

[Les meir]


KOM MED FRAMLEGG
KOM MED FRAMLEGG

( 7.2.11) Diakoniprisen for Vest-Telemark er ein viktig pris. Viktig fordi den seier noko om kva diakoni kan vere, den fantastiske variasjonen som har prega prisvinnarene er eit stort pluss. Vidare er det eit høve til å heidre og løfte fram.

[Les meir]


ENDELEG ELSE
ENDELEG ELSE

( 11.04.10) Framlegget om å gjev Diakoniprisen til Else Ibrekk( 80 ) frå Vrådal har kome fleire gonger. Men denne gongen var det hennar tur.Prisen var godt motteke under 25-års jubileet for Diakonatet.(Sjå også omttale i vest-Telemark Blad under.)

[Les meir]


DIAKONIPRISEN TIL TUSEN STJERNER
DIAKONIPRISEN TIL TUSEN STJERNER

( 19.04.09) Sundag kveld vart Diakoniprisen for Vest-Telemark delt ut under diakonisamlinga i Grunge kyrkje. Denne gongen gjekk prisen til barne - og ungdomskoret Tusen Stjerner.

[Les meir]


DIAKONIPRISEN
DIAKONIPRISEN

Sidan 1994 har Prostidiakonatet i Vest-Telemark delt ut ein diakonipris.

[Les meir]


GODE GJERNINGAR FOR 15.GONG
GODE GJERNINGAR FOR 15.GONG

(28.12.07) Diakoniprisen har vore viktig for å få kjøt og bein på diakonien i Vest-Telemark.No lyser Diakonatet etter lagleg kandidatar for 2008-prisen.Fristen er 25.02.08.

[Les meir]


RETNINGSLINER FOR DIAKONIPRISEN

Retningslinene for Diakoniprisen finn du her.

[Les meir]


DIAKONIPRISEN TIL TO VARME HJARTE
DIAKONIPRISEN TIL TO VARME HJARTE

(6.04.08) Sundag den sjette april vart Diakoniprisen for Vest-Telemark delt ut i Moland kyrkje. Styreleiar i Diakonatet Oscar J. Garnes stod for utdelinga til Leif og Signe Sølyst.Prisen vart delt ut for femtande gong.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no