Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
NY BISKOP

NY BISKOP ( 11.12.12) Sist veke fekk Agder og Telemark ny biskop. Sten Reinertsen (52) overtek bispekåpa etter Olav Skjevesland. Sundag 27.januar 2013 vert han vigsla i Kristiansand Domkyrkje.

Mandalsprosten Stein Reinertsen er opphaveleg frå Oslo. Men har lang fartstid som prest i Farsund. Utdanna på Menighetsfakuletet med spesiell diakonal interesse for korleis ein kan bygge inkluderande kyrkjelydar.Som sokneprest i Farsund leia han eit stort arbeid med intergrering av flyktningar i kyrkja.

 

Som gode vest-telemarkingar leitar me etter linken til Vest-Telemark hjå våre leiarar.

Biskop Olav skjevesland er nært knytt til Vest-Telemark gjennom hytta i Vrådal. Stein Reinertsen har famiilie her, og mange år med leirrøynsle frå Påskeleirar i Rauland. 

 

Her kan ein lese eit interjuv med biskopen i Dagen:

 http://www.diakonforbundet.no/index.php/sistenytt/129-siste_nytt/1943-diakonibiskop

Bilde; Vår nye biskop Stein Reinertsen med kona Marit.

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no