Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
Å GÅ SEG SJØLV I MØTE
Å GÅ SEG SJØLV I MØTE

( 26.09.13) Før i tida kunne folk bli dømt til pilegrimsvandring.

[Les meir]


PILEGRIM PÅ NRK
PILEGRIM PÅ NRK

( 29.07.13) Pilegrimsarbeidet i Vest-Telemark vekkjer interesse. Sist ut er Telemarkssendinga. Sist veke sende dei eit lite Magasin-innslag med den røynde pilegrim Kine Aune.

[Les meir]


 IKKJE FOR PENGAR
IKKJE FOR PENGAR

( 10.03.13)" Å vandre med håp"- delegasjonen frå Vest-Telemark fekk ein god prat med helse- og omsorgsminister Jona Gahr Støre om sitt unike samarbeid om pilegrimsvandringar.- Litt rart å ha nokon her som berre vil fortelja, og ikkje be om pengar , reflektera ministeren.

[Les meir]


FRIMINUTT FRÅ SORGA
FRIMINUTT FRÅ SORGA

(9.09.13) -Denne vandring har vore som eit einaste stort friminutt frå sorga. Eit friminutt som gjev krefter til å takla dei tyngre timane.

[Les meir]


VANDRING FOR FORANDRING
VANDRING FOR FORANDRING

( 2.05.13) I fjor vart den fyrste " Vandring for forandring" arrangert langs pilegrimsvegen mot Røldal. Vandringa er eit tilbod for dei som har mista nokon i sjølvmord. Dette prøveprosjektet var så velukka at RVTS- Sør, LEVE og Prostidiakonen i Vest-Telemark inviterer til ny pilegrimsvandring 6-8.09.13

[Les meir]


PILEGRIMSMUSIKK
PILEGRIMSMUSIKK

(13.06.11)I eit samarbeid mellom Haukeliseterfestivalen, Vinje Folkeakademi," pilegrimsvegen til Røldal og kyrkje gjekk ein fyrste pinsedag litt av pilegrimsvegen. Den Heilage Ande hadde ordna flott vær.

[Les meir]


VANDRING I OPE LANDSKAP
VANDRING I OPE LANDSKAP

( 15.11.12) No er rapporten frå " Vandring i ope landskap" ferdig . Femten deltakarar vandra i to dagar frå Ulevå til kyrkja i Røldal.Fellsenemnaren for gruppa var at dei alle hadde mist nokon av sine i sjølvmord. Vandringa var eit samarbeid mellom LEVE, RVTS og Prostidiakonen.

[Les meir]


Å VANDRE I MÅL
Å VANDRE I MÅL

( 27.08.12) Fem dagars håpsvandring er over. Mange gode opplevingar har det blitt. Nye vensksap er det blitt og kanskje ørlite meir tru på eigne krefter.

[Les meir]


HER VAR DET GODT Å VERA
HER VAR DET GODT Å VERA

( 21.03.12) - Her var det godt og vera, sa ein av deltakarane på pilegrimsseminaret på Gravin i Seljord i går. Femti menneske var samla for å dele røynsler med pilegrimsvandring. Mellom dei tema som vart teken opp var ; " Den gode sveitten " - om gleda vera i fysisk aktivitet.

[Les meir]


PILEGRIMSSESONGEN ER I GANG
PILEGRIMSSESONGEN ER I GANG

( 28.04.12) Pilegrimsesongen i Vest-Telemark er igang. Idag kom ei gruppe frå Telemark Blindeforbund til Brunkeberg kyrkje. Vandringa med dei blinde og svksynte starta ved Haugerud og Nilsen. Emanuel Riis frå Kviteseid var lokalkjentmann.

[Les meir]


VANDRAR PÅ NETT
VANDRAR PÅ NETT

( 9.03.12) " Å vandre med håp" vekkjer oppsikt innan det psykiske helsearbeidet. Her om dagen kom det ei lenkje frå ei nettside som skriv om samarbeidet mellom psykisk helsearbeid og diakonien i Vest-Telemark

[Les meir]


NYE VANDRINGSMEDITASJONAR
NYE VANDRINGSMEDITASJONAR

(5.07.12)Sidan 28.juni har over tredve pilegrimar vore på veg frå Vest-Telemark til Røldal. Igår var det høgste punktet passert. idag ventar Dyrskar , og i morgon Røldal. Her kjem årets vandringsmeditasjonar

[Les meir]


I SLUDD OG REGN TIL KYRKJA
I SLUDD OG REGN TIL KYRKJA

( 14.05.12) Pilegrimsvegen mot Røldal vert etterkvart mykje nytta. I Vinje har konfirmantane ei mini-pilegrimsvandring mot Vinje kyrkje

[Les meir]


Å VANDRE MED SORG
Å VANDRE MED SORG

( 18.05.12)I samarbeid med RVTS- Sør gjeve noe Prostidiakonen eit tilbod om pilegrimsvandring for etterlane etter sjølvmord. Frå 14-16 september er det høve til å vandre frå Haukelisæter og Røldal.

[Les meir]


PILEGRIMSESONGEN ER IGANG
PILEGRIMSESONGEN ER IGANG

( 12.05.11) Pilegrimsesongen er igagng. Denne gongen var det " Utval for kultur og identitet " i Telemark fylke som prøva litt av Røldalsvegen.Tysdag gjekk dei frå Brunkeberg til Morgedal.

[Les meir]


FRAMLEIS HÅP
FRAMLEIS HÅP

( 19.09.11) - Du veit det er framleis håp, når eg klarer å kome over Haukelifjell, fortalte ein pilegrimsvandrar etter årets " Å vandre med håp". Dette breie samarbeidet mellom psykisk helse,arveidsmarkandsbedrifta Vi-To, DPS- i Seljord og kyrkja vart gjennomført for fjerde gong.No er rapporten klar.

[Les meir]


VANDRINGA OVER
VANDRINGA OVER

(3.07.11)Årets pilegrimsvandring frå Vest-Telemark til Røldal er over. Fredag kom 22 pilegrimar fram til målet. Omlag femten stykk har gått heile vegen, men elles har ei rekkje dagsvandrarar vore med.

[Les meir]


LETT PILEGRIMSVANDRING
LETT PILEGRIMSVANDRING

( 18.06.11)Sist torsdag var det stor aktivitet på pilegrimsvegeane i Vest-Telemark. Frå Oslo kom staben i Kyrkjerådet og frå vårt eige bispedøme: Stab og bispedømeråd pluss alle prostane i bispedøme.

[Les meir]


NYE VANDRINGSMEDITASJONAR
NYE VANDRINGSMEDITASJONAR

( 8.08.11) Det har vorte ein fast tadisjon og skrive ned nokre vandringsmeditasjonar til bruk under vandringa frå Vest-telemark til Røldal. Sist fredag kom 22 pilegrimar fram til Røldal og her finn ein årets vandringstekstar.

[Les meir]


PILEGRIM- SEKKEN
PILEGRIM- SEKKEN

( 30.09.11) Siste dagen i september, i eit strålande haustvær, fekk mellomsteget på Vinje og Åmot skule vera med på ei pilotprosjekt innan Den Kulturelle Skulesekken( DKS). I eit samarbeid mellom kulturkontoret og kyrkja gjekk elevane ei pilegrimsvandring frå Breihjot til Vinjar.

[Les meir]


GODT SAMHANDLINGSTILTAK
GODT SAMHANDLINGSTILTAK

(8.11.10) Det breie samarbeidet mellom psykisk helse og diakonien i Vest-Telemark om pilegrimsvandringar er omtale i rapporten "Diakoni og samhandling."

[Les meir]


HELSE I KVART STEG
HELSE I KVART STEG

( 29.08.10) " Å vandre med håp," er over for denne gongen. Men det gode frå pilegrimsvandring er att, saman med støle musklar og nye kjennnskap. Ikkje minst helseminster Anne-Grete Strøm Erichsen og hennar og følgje var god å ha med seg.

[Les meir]


TANKAR FRÅ ÅRETS PILEGRIMSVANDRING
TANKAR FRÅ ÅRETS PILEGRIMSVANDRING

( 24.07.10) Årets pilegrimsvandring frå Vest-Telemark til Røldal er over for denne gongen.Femti pilegrimar kom fram til kyrkja i Røldal fredag 2.juli. Rike på gode opplevingar og nye kjennskap. Kanskje med ein og annan nye tanke om livet? Iallefall her er årets vandringsmedtiasjonar.

[Les meir]


VANDRINGSMEDITASJONAR I BOKFORM
VANDRINGSMEDITASJONAR I BOKFORM

(16.04.10) Under Diakonisamlinga og årsmøtet for Prostidiakonatet i Kviteseid sundag kveld var heftet ”Vandringemeditasjonar" presentert. Heftet er ei samlinga av vandringsmeditasjonar frå pilegrimsvandringane frå Vest-telemark til Røldal dei siste fem åra.

[Les meir]


Å VANDRE MED HÅP
Å VANDRE MED HÅP

(1.09.10)Rapporten frå " Å vandre med håp" er klar. Ingen tvil om at det var ei god vandring.

[Les meir]


Å VANDRE MED HÅP- FOR TREDJE GONG
Å VANDRE MED HÅP- FOR TREDJE GONG

( 16.08.10) Neste måndag legg nye pilegrimsvandrar avgarde frå Vest-Telemark til Røldal. Samarbeidsprosjeket mellom psykiatri og diakoni er inne i sin tredje sesong. I år får me ein celeber medvandrar på siste etappe.

[Les meir]


RÅD PÅ VANDRING
RÅD PÅ VANDRING

( 4.06.10)Det er aukande interesse pilegrimsvandringane frå Vest-telemark til Røldal. Sommarens pilegrimsvandring er mest fullteikna, og eldsjeler nymerkar i desse dagar vegen.Denne veka la Vest-Telemark Rådet ut på vandring.

[Les meir]


RAPPORT FRÅ HAUKELIFJELL
RAPPORT FRÅ HAUKELIFJELL

( 6.02.09) Evalueringa etter psykiatrivandringa over Haukelifjell var så velukka at ein alt no har byrja å snakke om ny vandring siste veka i august 2009. Vandringsrapporten finn ein her

[Les meir]


PRØV LITT AV PILEGRIMSVEGEN
PRØV LITT AV PILEGRIMSVEGEN

(21.06.10) Torsdag 24.juni startar den årleg pilegrimsvandringa frå Vest-Telemark til Røldal. Det heile startar med ei pilegrimsmesse i Seljord kyrkje kl.11. Pilegrimane kjem til Røldal 2.juli. Vandringa er alt fullteikna, men folk er velkomne til å vera med på dagsvandringar. Sjå programmet for tid og stad. Lurare ein på noko i høve til vandringa, kan ein vende seg til prostidiakon Eilev Erikstein på 91113580

[Les meir]


KLART FOR NY PILEGRIMSVANDRING
KLART FOR NY PILEGRIMSVANDRING

(22.01.09)Det har alt byrja å strøyme inn påmeldingar til årets pilegrimsvandring til Røldal, kan prosjektleiar Una Høydakl ved Vest- Telemark Museum melde. Vandringa startar 25 juni frå Seljord kyrkje og er framme i Røldal 3 juli.

[Les meir]


EIT FOLK PÅ VANDRING
EIT FOLK PÅ VANDRING

( 14.04.09) Tema for årets diakonisamling i Vest-Telemark er: " Eit folk på vandring." Samlinga i Grunge kyrkje sundag 19.april handlar om pilegrimsvandringar. Elles vert det gudsteneste, utdeling av Diakoniprisen og servering i god diakonal tradisjon.

[Les meir]


GOD VANDRING
GOD VANDRING

(24.09.09) Slitne, men glade kom tretten pilegrimar frå Vest-Telemark til Røldal siste fredagen i august. I fjor starta diakoni og psykiatri eit samarbeid. Etter tilbakemelingane å døme vert det fleire turar. Her finn ein omtale og rapport frå vandringa.

[Les meir]


PILEGRIMSARBEIDET FEIRAR TI ÅR
PILEGRIMSARBEIDET FEIRAR TI ÅR

( 13.11.09) Denne hausten er det ti år sidan den fyrste pilegrimstanken dukka opp i Vest-Telemark. " Pilegrimsvegen til Røldal" nyttar høvet til å markere dette på Edland Samfunnshus laurdag 21.11.09 kl.18 Innbjodinga er å finne på heimesida til Vinje kommune.

[Les meir]


MERKEDAG
MERKEDAG

( 20.05.10) I desse dagar er det dugnad for å merke pilegrimsvegen frå Vest-Telemark til Røldal. I fyste rekkje er det historielaga som gjer ein innsats. I Seljord hadde "Friluftsgruppa" under Psykisk Helse ein merkedag idag.

[Les meir]


VANDRINGA OVER FOR DENNE GONG
VANDRINGA OVER FOR DENNE GONG

( 17.07.09) Årets pilegrimar frå Vest-Telemark kom fram til Røldal fredag tredje juli. Aldri har så mange vore med. Nesten femti vandrar dei tre siste dagane.Attendemeldingane etter dei ni vandringsdagane var mange og vakre:- Som eit einaste stort gjestebod, sa ein.

[Les meir]


UNG PILEGRIMSVANDRING
UNG PILEGRIMSVANDRING

( 18.06.09) Denne veka la elevar frå Brunkeberg skule ut på pilegrimsvandring. Dei 29 elevane frå 1-3 klasse med med lærarane Hilde Bertnsen, Åse Nilsen og Anne Tveit starta frå Olavskjelda ved Vigdesjå mellom Seljord og Kviteseid.

[Les meir]


VANDRINGSMEDITASJONAR FRÅ 2009
VANDRINGSMEDITASJONAR FRÅ 2009

( 18.07.09) Under den årleg pilegrimsvandringa frå Seljord til Røldal er mi oppgåve å dele nokre tankar. Slik vart dei i år.

[Les meir]


GOD EVALUERING
GOD EVALUERING

( 15.09.08) Sidan hausten 2007 har prostidiakonen og psykiatrien i Vest- Telemark snakka om ei pilegrimsvandring frå Vinje til Røldal. No er ho avslutta. Rapporten les ein her.

[Les meir]


VANDRINGSMEDITASJONAR 2007
VANDRINGSMEDITASJONAR 2007

Dei siste tre åra har eg fått høve til å dele vandringstankar på pilegrimsvandring frå Seljord til Røldal.Her ligg vandringsmeditasjonar frå sommaren 2007.

[Les meir]


VANDRINGSMEDITASJONAR FRÅ SOMMAREN 2006
VANDRINGSMEDITASJONAR FRÅ SOMMAREN 2006

Ordet pilegrim skal visst koma av eit latinsk ord for framand. I nokre år no har eg fått vandra pilegrim frå Seljord til Røldal. Mykje av dette området arbeider eg i til dagleg. Det har gjeve ein og annan tanke.

[Les meir]


PILEGRIMSBOK FRÅ VEST-TELEMARK
PILEGRIMSBOK FRÅ VEST-TELEMARK

(10.01.08) Boka "Fann eg dei stigar" fortel om pilegrimsvegen frå Seljord til Røldal.

[Les meir]


BISKOPEN PÅ PILEGRIMSVANDRING VESTOVER
BISKOPEN PÅ PILEGRIMSVANDRING VESTOVER

(10.02.08) Biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark vert med på den fyrste dagen av årets pilegrimsvandring.

[Les meir]


BISKOP FYRST OG SIST
BISKOP FYRST OG SIST

(26.03.08) Pilegrimsvandringa frå Seljord til Røldal er snart fullteikna. Men enno er det ein tre fire plassar att frå Dalen og det same på siste strekningen frå Vågslid til Røldal.

[Les meir]


PILEGRIMSVANDRINGA FULLTEIKNA
PILEGRIMSVANDRINGA FULLTEIKNA

( 25.04.08)Interessa for pilegrimsvandringar aukar òg Vest-Telemark .No er organiserte pilegrimsvandring frå Seljord til Røldal er fullteikna,vert det meldt frå Vest-Telemark Museum. Turen startar frå Seljord 26.juni.

[Les meir]


FOLKEHELSA STØR PILEGRIMSVANDRING
FOLKEHELSA STØR PILEGRIMSVANDRING

( 11.06.08)Folkehelsa i Telemark har løyvd ti tusen kroner til pilegrimsvandringa som psykiatrien og diakonien i Vest-Telemark arrangerar til høsten.

[Les meir]


 PILEGRIMANER FRAMME I RØLDAL
PILEGRIMANER FRAMME I RØLDAL

( 7.07.08) Årets pilegrimsvandring er over. Femti menneske kom til Røldal kyrkje fredag fjerde juli. Dagen som har namnet Gamaljonsok. Det var denne dagen krusifikset i kyrkja vart sagt å sveitte. Som diakon i Vest-Telemark var det mi oppgåve å halde vandringsmeditasjonar undervegs på vandringa.

[Les meir]


NOK EI PILEGRIMSVANDRING
NOK EI PILEGRIMSVANDRING

( 25.08.08) Tidlegare i sommar gjekk førti pilegrimar frå Vest.Telemark til Røldal. No startar nok ei vandring.Måndag 25 august legg femten menneske ut på vegen til Røldal.

[Les meir]


VELUKKA VANDRING
VELUKKA VANDRING

( 4.09.08) Prosjektet vart kalt den " Gode veg.", og handla om ei pilegrimsvandring frå Grunge kyrkje til Røldal. Sist veke gjekk fekk ein prøve ut om tanken om pilegrimsvandring sett inn i ein terapisamanheng.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no