Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt

( 23.07.09) No er det rett før Med Andre Ord kjem frå trykkeriet.Boka er eit samarbeid mellom Diakonatet i Vest-Telemark og soknediakon Ivar Solbu i Sauherad. Boka vert lagt ut for sal kring fyrste september, men alt no kan ein tinge ho frå Iko-Forlag.

[Les meir]


ARBEIDSPLANEN FOR VÅREN ER KLAR
ARBEIDSPLANEN FOR VÅREN ER KLAR

( 19.01.09) Arbeidplanen for våren er klar. Den gjev eit eit rimeleg godt oversyn over prostidiakonens arbeid framover. Men det enno mange dagar å fylle-så berre ta kontakt. (Mail eilever@online.no eller mobil 91113580)

[Les meir]


PLAN FOR PROSTIDIAKONEN VÅREN 2008
PLAN FOR PROSTIDIAKONEN VÅREN 2008

(2.01.08) Tokke, Vinje, Nissedal, Kviteseid og Fyresdal er store geografiske og vide kyrkjelge område. Og det er ikkje alltid lett å vite kvar prostidiakonen hoppar. Men her kjem er oversynet for fyrste halvår i 2008.

[Les meir]


STOFF TIL KYRKJELYDSBLADA 1/08
STOFF TIL KYRKJELYDSBLADA 1/08

(21.01.08)Her finn ein diakonalt småstoff til kyrjelydsbladas påskenummer.

[Les meir]


STOFF TIL KYRKJELYDSBLADA 2/08
STOFF TIL KYRKJELYDSBLADA 2/08

(20.02.08) Her kan ein finne noko stoff til kyrkjelydsblada

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no