Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
DIAKONI PÅ FACEBOOOK
DIAKONI PÅ FACEBOOOK

( 26.11.12) No er det oppretta ei Faceboook side for Prostidiakonen i Vest-Telemark. Dette er ei side for nyhende og kontakt, litt meir interaktivt enn dnne heimesida. Her er det berre og søke og klikke seg fram.

[Les meir][Les meir]


KORT OM DIAKONI
KORT OM DIAKONI

”Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd." (DIAKONIPLANEN FOR DEN NORSKE KYRKJA,2008)

[Les meir]


HANDLINGSPLAN FOR 2007
HANDLINGSPLAN FOR 2007

Handlingsplanen er ei reiskap for å sette eit ekstra søkjeljos på einskilde ting. Vedteke på representantskapsmøtet i Brunkeberg 27.04.07)

[Les meir]


Den vedtatte diakoniplanen 2007

Denne planen vedtok Kyrkjemøtet i november 2007. Den skal ligge til grunn for det planarbeidet som skal skje lokalt i kyrkja.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no