Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
I HUNDRE
I HUNDRE

( 26.2.11) Han leite alltid etter gode høve til å feire noko, diakon Gotfred Rekkebo. Under den fyrste laurdagen av ski VM- fann " Landsgruppa for norske prostidiakonar" ut at det var på tide å å markere at Rekkebo ville ha fylt 100 år laurdag 26.februar.

[Les meir]


VI SOM LEVER OPPI  DESSE BERG
VI SOM LEVER OPPI DESSE BERG

Av Oscar J. Garnes Leiar av styret for prostidiakonatet i Vest-Telemark. Vi har hatt diakon i Vest-Telemark i tjue år, men diakoni i uminneleg tider.

[Les meir]


EIT DIAKONLIV
EIT DIAKONLIV

For tida er det eit ordskifte om ny tenesteordning for prestar som gjev dei hele prostiet som arbeidsområde. Innan diakonien i Vest-Telemark er dette gamalt nytt. For tredve år sidan kom diakon Gotfred Rekkebo med ideen om prostidiakonar.

[Les meir]


PROSTIDIAKONEN- EIT SAMARBEIDSPROSJEKT
PROSTIDIAKONEN- EIT SAMARBEIDSPROSJEKT

Prostidiakonsamarbeidet i Vest-Telemark har lange røter.I si tid var det den fyrste prostidiakonistillinga.

[Les meir]


JUBILEUMSKRIFTET ER FRAMLEIS Å FÅ
JUBILEUMSKRIFTET ER FRAMLEIS Å FÅ

Våren 2005 feira Prostidiakonatet i Vest Telemark 20 år.I samband med dette jubilet vart det gjeve ut ei bok om stillinga og mannen bakom; Diakon Gotfred Rekkebo. Boka er framleis å få.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no