Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt

Onsdag 22. desember kl.18 Juleandakt i skogsleir-lavoen. Kleivgrend

[Les meir]Fredag 10 desember kl.9.45 Ljosmesse for Åmot skule, Vinjehuset

[Les meir]Sundag 3.mai kl.11 Diakoniens Dag for Høydalsmo og Lårdal

[Les meir]Torsdag 23.april kl.19-21 Ny- i Tokke- kveld, Fjellkyrkja, Hallbjønnsekken

[Les meir]Fredag 16 april kl.12 Om pilegrimspsykiatri- Dagsenteret i Seljord

[Les meir]Onsdag 14 - torsdag 15 april Landstyremøte for Diakonforbundet, Oslo

[Les meir]Måndag 2 mars Sentralstyremøte Diakonforbundet, Oslo kl.10-15

[Les meir]Onsdag 11 februar kl.9-15 Fagdag om "Gravferd" for VT prosti, Straand Hotel kl.17.30-19.30 Konfirmantar, Fyresdal

[Les meir]Sundag 15 februar Gudsteneste under Snøformingsfestivale i Vinje, Åmot kl.15

[Les meir]Onsdag 11 februar kl. 9-15, Fagsamlinng for Vest-Telemark prosti, Vrådal kl.17.30-19.30 Konfirmantar i Fyresdal

[Les meir]Måndag 9 - tysdag 10 februar: Fagsamling for diakonane i Agder og Telemark, Grimstad

[Les meir]


DIAKONALT JOLEBORD
DIAKONALT JOLEBORD

(11.12.07)Det vert løyd lite pengar til nye diakonstillingar for tida, men i Vest-Telemark har det likevel vore auke i nye stillingar. Det er det vel verdt å å feire med eit jolebord.

[Les meir]


JOLEANDAKT I SKOGSLEIREN
JOLEANDAKT I SKOGSLEIREN

(20.12.07) Kvart år møtest innsette,fengselsleiing og vistorar i skogsleiren i Fyresdal å høyre joleevangeliet, og ønskje kvarandre god jol.

[Les meir]


OPPMUNTRINGSPAKKER TIL JOL
OPPMUNTRINGSPAKKER TIL JOL

(22.12.07) Det vert bruka mykje pengar på mat i joletida, men ikkje alle synest at dei har råd til å kose seg.Heller ikkje her i Vest-Telemark.

[Les meir]


TILBOD OM SOKNEBOD
TILBOD OM SOKNEBOD

Om ein ikkje kjem seg til kyrkja for å ta imot nattverd- vil gjerne kyrkja koma ut til folk.Soknebod er eit anna ord for nattverd utafor kyrkjeromet.

[Les meir]Sundag 6.april 2008 Kl. 15-17 Årsmøte Diakonatet, Moland kyrkje kl.17 Diakonisamling for Vest- Telemark same stad

[Les meir]Måndag 7 april Undervinsning for diakonistudentar,Diakonhjemmet, Oslo

[Les meir]TORSDAG 10 APRIL Vest-Telemark treff, smuget Oslo kl.16.30

[Les meir]Onsdag 9 april 2008 Studiedag, Oslo

[Les meir]Torsdag 10 april 2008 Vest-Telemark Treff Smuget i Oslo frå kl.16.30

[Les meir]Måndag 14 april 2008 Skogsleir , Kleivgrend frå kl.18-20

[Les meir]Torsdag 10 april 2008 Vest-Telemark Treff på Smuget, kl.16.30

[Les meir]FREDAG 18 APRIL 2008 Kvitsund- natt. kl.21-07

[Les meir]TYSDAG 22 - ONSDAG 23 APRIL Sentralstyremøte Det norske Diakonforbund, Hamar

[Les meir]Sundag 27 april Diakoniens Dag, Vrådal kl.11

[Les meir]MÅNDAG 28 APRIL Ungdomsklubb, Soknehuset, Dalen kl.19-21

[Les meir]TYSDAG 29 APRIL Møte m. psyk.spl Vest-Telemark om pilegrimsvandring, Dalen kl.09-10.30 Kl.11.25 Grupper 8.kl. Kviteseid Skule

[Les meir]ONSDAG 30 APRIL Nykter-gruppe Åmot kl.13-15

[Les meir]Tysdag 6 mai Undervisning 8.klasse Kviteseid Skule kl.11.25/Krisegruppe Kviteseid kl.13

[Les meir]Måndag 26 mai Praksisveke for student/ Kvinneforeinging hos Herdis Jørgensen kl.17

[Les meir]Onsdag 21 maiPilegrimsnemndmøt kl.18; Vinje

[Les meir]ONSDAG 4 JUNI kl. 9.30-14 Prestemøte, Misjonshuset , Kviteseid kl.17-20 Styremøte Prostidiakonatet, Dalen

[Les meir]Ferie frå 14 juli- til og med 11 august 2008

[Les meir]Måndag 11 august: Ferieslutt

[Les meir]


ARBEIDSPLANEN FOR HAUSTEN 2008
ARBEIDSPLANEN FOR HAUSTEN 2008

( 13.08.08) i desse dagar vert haustens arbeid planlagt i kyrkjelydane. Arbeidsplanen for prostidiakonen byrjar og å ta form. Sjølv om mange ting kjem på undervegs. Ved sida av det vanlege arbeide er det tre ting som peikar seg ut denne hausten.

[Les meir]


Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no