Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
Å GÅ SEG SJØLV I MØTE

Å GÅ SEG SJØLV I MØTE ( 26.09.13) Før i tida kunne folk bli dømt til pilegrimsvandring.

 

 

Tanken var at ein skulle få tid til å tenke nye og betre tankar , og kanskje eit nytt møte med seg sjølv. Å søkje forsoning med seg sjølv, verda og Gud ligg i botn på alle pilegrimsvandringar.

Denne veka gjekk  Arendal Fengsel avdeling Kleivgrend til Røldal  . I to dagar går fem innsette og ein fengselsbetent over Haukeli fjell mot krusifikset i Røldal.

I Røldal var det ingen som spør kven som er innsett, tilsett  eller diakon. Men berre dette ein; Velkomen  kjære pilegrim. 

Undervegs vart me oppmode om å plukke med oss to steinar. Ein for alt vondt og trasig. For plagsame tankar.  Den fekk me legge på altaret i kyrkja.

Den andre for alt me har å vera  takksam for. Den tok me oss heim, til peishylla.  Takksemd gjev god varme til vinteren.

 

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no