Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
RETNINGSLINER FOR DIAKONIPRISEN

Retningslinene for Diakoniprisen finn du her.

 

1. Diakoniprisen for Vest-Telemark ,i denne samanhengen  Tokke, Vinje, Nissedal, Fyresdal og Kviteseid, er til påskjøning og oppmuntring til grupper, foreninger eller lag som på ein særleg måte har vist diakonal omsorg, eller vore med på å bevisstgjere og motivere andre til diakonal innsats i Vest-Telemark.

2.Prisen kan unntaksvis delast ut til einskildpersonar. Same kandidat kan ikkje få prisen meir enn ein gong.

3. Kven som vil kan kome med framlegg til kandidatar. Styret ber om framlegg til kandidatar i annonse i kyrkjelydsblada samt i vest-Telemark Blad. Sokneråd, diakoniutval og kyrkjelge tilsette vert særskilt oppfordra til å kome med framlegg til kandidatar.

4. Val av kandidat vert gjort av styret for prostidiakonen. 

5. Utdeling av prisen bør skje i samband med den årlege diakonisamlinga for Vest-Telemark, vanlegvis i januar.Styret har fullmakt til å fastsette stad, tid og form for utdeling av prisen, samt kunngjering.

 

 (Vedteke av Styret for Prostidiakonatet 16.02.1993.)

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no