Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
KOM MED FRAMLEGG

KOM MED FRAMLEGG ( 7.2.11) Diakoniprisen for Vest-Telemark er ein viktig pris. Viktig fordi den seier noko om kva diakoni kan vere, den fantastiske variasjonen som har prega prisvinnarene er eit stort pluss. Vidare er det eit høve til å heidre og løfte fram.


Det har alt byrja å kome framlegg på kandidatar til årets Diakonipris. I fjor var Else Ibbrekk frå Vrådal  som fekk oppmuntringa. Sidan 1994 har Prostidiakonatet i Vest-Telemark delt ut Diakoniprisen for Vest-Telemark. Frist for innsending av grunngjevne framlegg er 15.mars 2011.

 

Prisen vert delt ut under Diakonisamlinga for Vest-Telemark i Trungen sundag 10 april 2011.

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no