Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
JUBILEUMSKRIFTET ER FRAMLEIS Å FÅ

JUBILEUMSKRIFTET ER FRAMLEIS Å FÅ Våren 2005 feira Prostidiakonatet i Vest Telemark 20 år.I samband med dette jubilet vart det gjeve ut ei bok om stillinga og mannen bakom; Diakon Gotfred Rekkebo. Boka er framleis å få.

Diakon Gotfred Rekkebo kom på slutten av nitten syttitalet med ideen om prostidiakonstillinga. Den gongen arbeidde han som soknediakon i Nissedal. Men før det hadde han og kona Rannei mange år bak seg i Austen. Den lengste tida i Sør-Korea. På slutten av Korea-åra arbeidd han med oppbygginga av diakonien i landet. Boka "Diakon Gotfred Rekkebo- heimføding og verdsborgar. (2005) tek for seg livet til dette uregelrette verbet frå Buvika i Trøndelag.
 
Ho kan tingast hjå Kyrkjelydskontoret i Tokke, 3880 Dalen - telefon 35077188-  eller hjå Prostidiakonen i Vest-Telemark 91113580,
 
Boka kostar hundre kroner. Porto kjem i tillegg. 
Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no