Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
BRUNKEBERG MED NY DIAKONIPLAN

BRUNKEBERG MED NY DIAKONIPLAN ( 18.08.09) I februar vart det halde diakoniplankurs i Vest-Telemark. No strøymer det inn med diakoniplanar. På siste møte før sommareferien vedtok Brunkeberg sokneråd sin plan.

DIAKONIPLAN FOR BRUNKEBERG SOKN, 2009.

 

1.                Gullkonfirmantfest i september, kvart 2.år.

Ansvarleg: Soknepresten og soknerådet

 

2.                Temakveldar i samarbeid med t.d. Kviteseid sokneråd,

Bygdekvinnelaget el andre.

Tema som sorgarbeid o.l.

Ansvarleg: Soknepresten og prostidiakon

 

3.                Kyrkjeskyss.

Soknerådet gjer avtale med sjåførar som soknar til grendelaga som høyrer til Brunkeberg sokn.

 

Kyrkjeskyss for 2009 er:

Brunkeberg/Ordal:   Berit Friestad,      tlf  35 05 47 87

Åsgrend:                  Kjetil Torsdalen,  tlf  35 05 47 56

Morgedal:               Bodil  Hauge,                 tlf  35 05 41 42

 

4.                Fasteaksjonen  kvar vår.

Inntekta går til Kirkens Nødhjelp.

Ansvarleg: Soknepresten, soknerådet og konfirmantane

 

5.                Helgemesse-sundag.

Brev til pårørande i soknet med invitasjon til messe med kyrkjekaffe.

Samarbeid med Kviteseid og Vrådal.

Ansvarleg: Soknepresten og Kviteseid diakoniutval

 

6.                Samtalegrupper for pårørande etter Helgemesse-samlinga.

Ansvarleg: Soknepresten og prostidiakon

 

7.                Tiltak for barn:

Dåpsutval oppnevnt av soknepresten og soknerådet.

Oppgåver:

Utdeling av: - bilde til 1-åringar

- CD til 2- og 3- åringar

-  bøker til 4-åringar

-  adventskalender til 5-åringar

-  dåpsskule for 6-åringar, gjeld heile prestegjeldet

 

 

 

 

Dåpsutvalet for 2009 er:

Gudny Moen, Dalane

Anne Ragnhild Kvålseth, Ordal

Eva Lundeberg, Morgedal

 

Sundagskule i Morgedal.

Elevgruppe frå Kvitsund kjem opp ein kveld annankvar veke,

5- 6 gonger i halvåret.

              Soknerådet hjelper til med praktiske oppgåver.

 

8.                Besøk.

Besøkje eldre som er mykje aleine heime.

Ansvarleg: Soknepresten og soknerådet.

 

 

 

Diakoniplanen skal reviderast kvart år.

 

Revidert og vedteken på soknerådsmøte 02.06.09

 

 

 

Sigrid Stråndi Slettemeås, leiar

 

Bilde: Diakoniplankurset i Brunkeberg kyrkje februar 2009

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no